Oznámenie

2013 Oznámenie 1
Novinka! Dr Knežević S., ORL lekára - inšpekcia plánovanie Viac ...
2013 Oznámenie 2
Novinka! Dr Crnogorac Siniša, chirurg - vyšetrenie vo štvrtok alebo podľa dohody Viac ...
2013 Oznámenie 3
Novinka! Mr Tabsh, senior embriologist - analýza spermogram piatok Viac ...
 
 
     Výtame Vás v BIOS LAB.       Poliklinika Bios bola založená v novembri 2011. so sídlom (má sídlo) v Bačskej Palanke, na ulice JNA č.53. V príjemnom novovybudovanom prostredí bez čakania a v objednanom termíne zabezpečíme Vám najlepšiu lekársku starostlivosť. Tím lekárov, vysoko kvalifikovaných špecialistov profesionálnou aplikáciou postupov diagnostiky sa budú snažiť, aby vyriešili Vaše zdravotné problémy. Všetky metódy a postupy sú vykonávané najmodernejšou zdravotníckou technológiou. Príjemný personál objedná Vám vyšetrenie v termíne ktorý Vám najlepšie vyhovuje.

       V BIOS poliklinike pracujú lekáry špecialisti ktorý poskytujú vyšetrenia v nasledujúcich oblastiach:

- fetálna medicína
- gynekológia a pôrodnictvo
- interna medicína
- neuropsychiatria
- chirurgia
- radiológia
- pediatria

Existuje aj služba pre odber materiálu na vyšetrenie (biochemické a mikrobiologické analýzy)

       POSLANIE

       Dostupnosť vysoko kvalitného a kompletného lekárskeho servisu, kontinuálne zlepšenie kvality práce, sledovanie najnovších zdravotníckych doktrín, s cieľom poskytnúť maximum v prevencii a liečbe chorôb a pre prospech našich pacientov

       Stategickie ciele

- poskytovanie vysoko kvalitnéj, profesionálnej, včasnéj a komplexnéj zdravotníckej služby od diagnozy až po použitie najmodernejšej liečby, v súlade s najnovším pokrokom v medicíne.
- dostupnosť pre pacientov (existencia okamžitého lekárskeho póradenstva cez telefón, internet)
- zlepšovanie zdravotnéj starostlivosti, prevencia, edukácia pacientov, včasná diagnostika, preventívne a vyhľadávacie postupy
- zvyšovanie informovanosti pacijentov
- nepretržité školenie a vzdelávanie zamesnancov a nadväzovanie spolupráce s významnými inštitúciami a odborníkmi
- rešpektovanie želaní a požiadaviek pacijenta iba ak sú v súlade s pravidlami profesie
- dlhodobá spolupráca s našími pacijentámiMilujeme to čo robíme, naše vedomosti a skúsenosti sú tu pre naších pacientov