Oznámenie

2013 Oznámenie 1
Novinka! Dr Knežević S., ORL lekára - inšpekcia plánovanie Viac ...
2013 Oznámenie 2
Novinka! Dr Crnogorac Siniša, chirurg - vyšetrenie vo štvrtok alebo podľa dohody Viac ...
2013 Oznámenie 3
Novinka! Mr Tabsh, senior embriologist - analýza spermogram piatok Viac ...
 
 

  Prenatálna genetika a fetálna medicína

  - prenatálne genetické vyšetrenie

  - analýza UZ a biochemických markerov chromozomálnych ochorení

  - prenatálny skríning : DOUBLE, TRIPPLE test

  - prenatálna diagnostika, analýza chorionu (CVS/chorion villus sampling) v 11-13+6 týždni-informácie o výsledkoch vyšetrení za 2 dni

  - amniocentéza(AC) po 16. týždni gravitity-informácie o výsledkoch vyšetrení za 2 týždne

  - morfologické ultrazvukové vyšetrenie plodu (ekspertski ultrazvuk),prvotrimestrálny skríning v 11-13+6 týždni gravidity

  - včasné ultrazvukové vyšetrenie v 14-17+6 týždni gravidity zamerané na štrukturálne anomálie plodu

  - morfologické ultrazvukové vyšetrenie (ekspertski UZ) v druhom trimestri gravidity v 18-24+6 týždni

 

  Články

  - Genetické poradenstvo

  - Amniocentéza