021 752 112, 063 775 36 12, 061 644 27 72

-menstrualni  ciklus
-ginekološka  dijagnostika
-miomi
-ciste
-seksulano prenosive bolesti
-menopauza
-integrallna ginekologija