021 752 112, 063 775 36 12, 061 644 27 72

Dobro došli u BIOS LAB.


       Poliklinika BIOS osnovana je u novembru 2011. sa poslovnim sedištem u Bačkoj Palanci u ulici Jugoslovenske armije 53. U prijatnom novo izgrađenom ambijentu ordinacije, bez čekanja i u zakazano vreme, pružićemo Vam vrhunsku medicinsku uslugu. Odabrani tim lekara specijalista visokom stručnošću i profesionalnom primenom savremenih metoda dijagnostike potrudiće se da reše Vaše zdravstvene probleme. Svi metodi i postupci obavljaju se sa najsavremenijom opremom. Ljubazno osoblje ordinacije zakazaće Vam pružanje usluge koju tražite u terminu koji Vam najviše odgovara.

      U BIOS poliklinici rade visoko stručni lekari specijalisti koji pružaju  usluge iz sledećih oblasti:

- fetalne medicine
- ginekologije i akušerstva
- interne medicine,neurologije-
- psihijatrije
- hirurgije
- radiologije
- pedijatrije

Postoji  mogućnosti  uzimanja svih biohemijskih i mikrobioloških analiza u sadejstvu sa saradničkim sertifikovanim laboratorijama.

MISIJA

      Dostupnost kvalitetne i kompletne medicinske usluge uz stalno unapređenje kvaliteta rada, praćenje najsavremenijih medicinskih doktrina i usavršavanje zaposlenih sa ciljem da se pruži maksimum u prevenciji i saniranju oboljenja na dobrobit naših pacijenata.

STRATEŠKI CILJEVI

- pružanje visoko kvalitetne, profesionalne, blagovremene i kompletne medicinske usluge pacijentu od postavljanja dijagnoze do primene najsavremenije terapije. Sve u skladu sa savremenim medicinskim dostignućima (neinvazivna i invazivna dijagnostika, konzervativno i hirurško lečenje, nega, preventivni pregledi i screening, pregledi u cilju ranog otkrivanja bolesti).
- dostupnost pacijentima (dostupnost naših usluga i u kućnim uslovima putem telefona i interneta kao i pristupačne cene)
- pokretanje i podržavanje aktivnosti sa ciljem promovisanja prevencije,ranog otkrivanja bolesti i edukacije stanovništva.
- preuzimanje i podrška aktivnostima sa ciljem podizanja zdravstvene prosvećenosti stanovništva
- kontinuirano usavršavanje i edukacija našeg osoblja, kao i uspostavljanje saradnje sa eminentnim stručnjacima i institucijama u cilju pružanja što kvalitetnijih i što kompletnijih medicinskih usluga.
- praćenje trendova u medicini, opremi i  veštinama, te njihovo uvođenje u naš rad
- poštovanje želja i zahteva pacijenata samo ako su u skladu sa pravilima struke
- dugoročna saradnja sa našim pacijentima na obostrano zadovoljstvo

Volimo to što radimo, a naše znanje i stručnost i iskustvo u službi su naših pacijenata