021 752 112, 063 775 36 12, 061 644 27 72

-preporučene analize u trudnoći

-ultrazvuk u trudnoći

-komplikacije u trudnoći

-trudnoća  po nedeljama

-trudnoća i bolesti zavisnosti

-smanjenje rizika u trudnoći

-trudnoća i hronične bolesti