021 752 112, 063 775 36 12, 061 644 27 72

-INTERNISTIČKI PREGLED SA  EKG-OM

-KARDIOVASKULARNE BOLESTI

-ARTERIJSKA HIPERTENZIJA

-SRČANE ARITMIJE

-BOLESTI SRČANIH ZALISTAKA

-BOLESTI SRČANIH MIŠIĆA

-ULTRAZVUK SRCA

-24H HOLTER EKG I  PRITISKA

-NAJAKTUELNIJE  INTERNISTIČKI PREGLEDI U VAŠEM  DOMU